Smart City

stren tech

Poskytujeme komplexní služby v rámci Smart city včetně poradenství městům a regionům, startupům, poskytovatelům služeb jakož i investorům do smart city firem

Smart city

Pomáháme tvořit chytrá města a propojovat veřejné organizace s firmami
  • Příprava projektů a projektové dokumentace
  • Workshopy se zástupci měst a regionů s cílem představit téma Smart city
  • Propojení s vysokoškolskými subjekty, které provádí vědu a výzkum v oblasti Smart city
  • Propojení poskytovatelů řešení Smart city s veřejnými subjekty jakož i investory

Chytrý sběr odpadu

Vyvíjíme řešení na podporu oběhové ekonomiky a ochrany životního prostředí
  • Řešení, která pomůžou porozumět chování občanů a firem při vytváření odpadu, motivace na zlepšení tohoto chování a účinnějšího sběru odpadu

Chytrá mobilita

Vyvíjíme řešení na podporu sdílení jízd a propojení individuální a veřejné dopravy
  • Spolutaxi – projekt zaměřený na podporu sdílené mobility občanů prostřednictvím jednoduššího objednání taxi, sdílení jízd v taxi a mikrobusech

Stren Tech propojuje subjekty z

  • podnikové

  • veřejné a

  • akademické

sféry s cílem vytvořit ekosystém urbanistických řešení

stren tech