Datová analytika

Naše hluboká znalost vysokoškolského prostředí, IT4Innovation, znalost procesů a projektový management vám přinesou špičkový servis v kombinaci se službami superpočítače a datových analytiků Národního superpočítačového centra

stren tech

Modelace a Analýzy

 • Advertising analytics
 • Smart city analytika a procesní poradenství
 • Odvětvová analytika (např. energetika, zdravotnictví, automobilový průmysl)
 • Supply chain analytika a procesní poradenství
 • Business analytics

Vizualizace a Poradenství

 • Vizualizace dat je rychlý a jednoduchý způsob jak převést koncepty do všeobecně srozumitelné formy a dát tak konečnému uživateli možnost a rychle zodpovědět otázkya zároveň poznat hodnotu dat

Služby superpočítače

 • Kapacita superpočítače Národního superpočítačového centra je určena pro řešení úkolů výzkumu a vývoje akademických a výzkumných institucí. Část kapacity je určena rozvoji spolupráce mezi vysokou školou a průmyslem, anebo čistě pro průmyslové potřeby.

“Co neměříte nemáte pod kontrolou”, W. Edwards Deming & Peter Druker

data analitics

Datová analytika

 • Srozumitelnost

 • Modelace dat

 • Vizualizace dat

 • Podpora rozhodování