Poradenství

Poradenství v Supply Chain a Procurementu

Zlepšíme výkonnost a náklady vaší Supply Chain.

Pomáháme firmám zlepšit obchodní úspěšnost, hodnotu pro akcionáře, kvalitu a zákaznickou spokojenost prostřednictvím výkonnosti jejich supply chain. Naši poradci mají hluboké znalosti firemních procesů se zaměřením na plánování a realizaci celkové Supply Chain. Pracovali jsme v řadě průmyslových odvětví, zejména automobilový průmysl, výrobní firmy, jakož i pro firmu ze sektoru IT, energetiky a dalších.

Naše služby


Poradenství v Supply Chain


Digitalizace & Průmysl 4.0Poradenství v Procurementu


Analýzy a Reporting


Poradenství v Supply Chain

Ve světě zákazníka, který rapidně zvyšuje své požadavky na rychlost a flexibilitu dodávky se vaše supply chain tomuto trendu přizpůsobí, anebo vaše místo převezme konkurence.

Náš přístup

Pomůžeme vám sladit procesy jako strategický nákup, plánování výroby, plánování materiálu a objednávání, fyzická přeprava materiálu a zboží, skladování a interní logistika do vyváženého dodavatelského řetězce, který je schopen naplanit požadavky vašeho zákazníka.

Používáme Lean Six Sigma metodiku k odstranění neefektivity z vašich procesů.

Hlavní oblasti ke zlepšení

 • Plánování výroby
 • Plánování materiálu a objednávání
 • Příjem materiálu
 • Tok materiálu
 • Skladování
 • Výrobní proces
 • Balení
 • Expedice
 • Doprava
 • Čárové kódy, RFID
 • Zásoby
 • Kmenová data
 • Ukazatele a reporting
 • Autonomní skladovací systémy a přepravní systémy
 • Provoz vlastními zaměstnanci vs. Outsourcing

Poradenství v Procurementu

Procurement je více než pořízení zbozí. Je mnoho způsobů jak získat dodávku jakož i jakou hodnotu z této dodávky vaše firma získá.

Náš přístup

Pomůžeme vám přetavit vaši firemní strategii do zdravé a udržitelné procurementové strategie a nastavit procurementovou organizaci, která vytěží co nejlepší hodnotu z vašich dodavatelů. Nadefinujeme optimální nákupní procesy s cílem maximalizovat návratnost tohoto oddělení tak, aby lidé neplýtvali časem a soustředili se na činnosti, které jsou užitečné.

Klíčové oblasti

 • Analýza hlavních příležitostí ke zlepšení
 • Plánování a řízení iniciativ zaměřeních na snížení nákladů
 • Hodnocení zaměstnanců, organizace a jejich rozvoj
 • Nákupní strategie, komoditní strategie
 • Procure-to-Pay
 • Metodika, nástroje
 • KPIs a reporting
 • Průzkum trhu
 • Podpora v tendrech

Digitalizace & Průmysl 4.0

Můžete tomu říkat různě, např. digitalizace nebo Průmysl 4.0. Důležité je využít vašich počítačů, cloudu nebo internetu věcí (sensorů připojených ke cloudu) s cílem snížit chybovost, rutinní administrativní práci nebo předpovídat poruchy.

Náš přístup

Díváme se na vaše procesy s cílem najít místa, kde probíhá neefektivní manuální práce, kterou může vykonávat vaše systémy. Průmysl 4.0 není o instalaci robotů nebo strojů, zaměření je na řešení, která pomáhají sbírat data ze strojů, analyzovat tato data nebo například eliminovat manuální zásahy v procesech, které jsou rutinní a nevyžadují řešení problému nebo posouzení situace.

Typické scénáře

 • Výrobní zařízení, zařízení pro interní přepravu materiálu, skladovací systémy
 • ERP, specializovaný software, přenosná zařízení, analýza dat
 • Sensory, RFID, čárové kódy
 • Automatizace opakovaných činností, odstranit zbytečné činnosti
 • Automatizace tvorby dokumentů – např. dodacíách listů, faktur, etiket apod.
 • Automatizace procesů – např. vyskladnění, objednávání, výrobní zakázky
 • Propojení samostatných podnikových systémů anebo propojení se systémy třetích stran přes EDI
 • Eliminace tisku nebo manuálního zadávání dat, která jsou již v některém systému vaší firmy

Analýzy a Reporting

Pochopení vašich vlastních dat je životně důležité pro úsdpěch vaší firmy. Pomůžeme vám vybrat správné nástroje, nastavit klíčové reporty a naučíme vaše lidi je používat.

Náš přístup

Naše hluboká znalost akademického prostředí, Národního superpočítačového centra, znalost procesů a projektového managementuu vám poskytnou ty nejlepší služby ve spojení se službami superpočítače a datově-analytických služeb.

Typické scénáře

 • Reklamní analytika (Deskriptivní, Prediktivní, Prescriptivní)
 • Smart city analytika a funkční consulting
 • Odvětvově specifická analytika (e.g. energetika, zdravotnictví, automotive)
 • Supply Chain analytika a funkční consulting
 • Podnikové analýzy
 • Vizualizace dat